Faktura zaliczkowa VAT

Faktura VAT zaliczkowa jest specjalnym wariantem faktury VAT, która jest wystawiana w sytuacji skasowania zadatku za wyrób ewentualnie usługę. Faktura ta winna mieć zwyczajne części znajome ze trywialnej fakturki oraz mieścić napis faktura zaliczkowa. Nabywca towarów lub usług ma możliwość odliczyć podatek VAT naliczony z faktury w rozliczeniu za okres , w którym ją otrzymał. Faktura tego rodzaju nie jest przychodem w trakcie obliczania podatku od dochodu firm i osób fizycznych, lecz musimy ją umieścić do rejestru sprzedaży VAT.

Przy wystawianiu faktur zaliczkowych najbardziej mi się podoba program do faktur wfirma.pl. Jest to ciekawy program. Fakturę wystawia się na dodatek tydzień od, dnia w którym wzięto zadatek. Jeśli przedpłąty są całością zamówienia, trzeba zrobić fakturę końcową, która trzeba wpisać do ksiązki. Jeżeli zamówienie ma związek z - usługę czy też produkt objętych przeróżnymi stawkami VAT, należy odpowiednio do zamówienia skalkulować podatek, który musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego. Końcowa faktura VAT, to ostateczna faktura zaliczkowa. Od trywailnej faktury zaliczkowej odróżnić ją można tym, że należy ją wpisać do Księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli przedpłaty przekroczą wartość zamówienia powinno się wystawić fakturę korygującą zaliczki. Faktura zaliczkowa powinna mieć listę wszystkich poprzedniu odebranych zaliczek i opis zamówienia.

Pozycja faktury VAT musi zawierać w szczególności dane takie jak

 • cenę netto X ilość
 • Stawkę podatku VAT
 • cenę jednostkową
 • Wartość brutto
 • opis towaru
 • ilość zamówionych towarów
 • Kwotę podatku

Faktura zaliczkowa powinna zawierać dane takie jak:

 • Data wystawienie
 • dane kupującego
 • nr faktury vat np FVS 7/7/2008
 • dane wystawcy
 • Wyszczegołnienie stawek
 • Kwota