Według prawa cywilnego, dłużnik może zwolnić się z obowiązku zapłacenia zadłużenia po upływie okresu przedawnienia. Okres, po którym roszczenia podlegają przedawnieniu to czas 10 lat , obowiązujących od dnia, w którym powstał obowiązek zapłaty należności. Natomiast, z powodu rożnych rodzajów należności finansowych, czas przedawnienia konkretnych zobowiązań został prawnie skrócony do 3 lat, 2 lat albo nawet do jednego roku. 3 letni okres przedawnienia należności podlega w stosunku do długów z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej, lub niezwróconej zaliczki i przedpłaty. 3 letni okres przedawnienia dotyczy również wystawcy weksla własnego. Dwuletni okres przedawnienia należności stosuje się dla właścicieli firm z tytułu powstałej sprzedaży, a także z tytułu odsetek za rozliczenie nie na czas faktury. Jeżeli chodzi o podpisaną umowę o dzieło, to przedawnienie także następuje w czasie 2 lat. Roczny czas przedawnienia należności obowiązuje z tytułu umowy przewozu osób albo mienia oraz z tytułu podpisania umowy przedwstępnej. To dłużnik jest zobligowany uzasadnić przed sądem, że okres przedawnienia przeminął. Żeby nie mieć problemów z zadłużonymi, najlepiej jest uzyskać na ich temat informację od Biura Informacji Gospodarczej albo korzystać z usług profesjonalnych firm. Firmy te dostarczają raporty dotyczące rzetelności płatniczej osób fizycznych za atrakcyjną cenę.