Rejestr VAT

Prowadzący działalność gospodarczą podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są mieć rejestr zakupów i sprzedaży . Wszystkie wydarzenie gospodarcze na które wystawiamy fakturę albo podatnik dostaje przy zakupie towarów powinno być wpisane do rejestrów. Rejestry VAT są ewidencją pomocniczą do rozliczania podatku od towarów i usług.

Przeciwnie do KPiR ustaleniom ustawowym nie podlega forma prowadzenia rejestrów. Płatnik podatków musi do ustalenia somodzielnie takiej formy. Ilość prowadzonych rejestrów VAT uzależniona jest od typu i zróżnicowania prowadzonej działalności gospodarczej. Ograniczoną do minimum ilością jest prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży towarów i usług.

Rejestry VAT muszą być prowadzone miesięcznie lub kwartalnie w zależności od rodzaju deklaracji VAT - VAT7 lub VAT7-k.